Dijital Ekonomi Nedir ?

Dijital Ekonomi Nedir ?

Global dünyada dijitalleşme hızla devam ederken insanların tüketim alışkanlıkları da bu doğrultuda değişiyor. Hem teknoloji hem de bilgi anlamında bir devrim yaşandığı görüşünde artık tüm dünya hemfikir. Ürün ve hizmetlerin pazarlanma şekilleri, pazarlama stratejileri ve tüketim şekillerinin değişmesi internetin kullanımı ile başladı ve günümüzde bambaşka bir ekonomiye dönüştü. İşte bu ekonomi dijital ekonomi nedir sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor.

İstihdam – üretim – tüketim üçgeninde etkinliğini net bir şekilde belli eden dijital ekonomi artık ülkelerin istisnasız tüm sektörlerini kapsıyor. Elbette beraberinde yepyeni tartışmaları da getiriyor. Bunlardan biri de sanayi ekonomisi ile dijital ekonomi arasındaki ilişki oluyor. Dijital ekonominin aslında sanayi ekonomisinin bir türevi olduğunu düşünenler, dijital ekonominin başlı başına yeni bir ekonomi sistemi olduğunu düşünenler arasında yaşanan tartışmalar dijital ekonominin ekonomik hacminin de büyümesiyle daha da alevleniyor.

Dijital Ekonomi Hacmi Artışta!

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakam 10 trilyon dolar. Bu ekonomik hacim internet kullanımı ile meydana geldi. Çok yakın bir zamanda dijital ekonomi hacminin iki katına çıkacağı yönünde tahminde bulunan isimler de mevcut. Çeşitli tahminlerde bulunanlardan biri de, en çok tercih edilen arama motoru Google oldu. Google geniş çaplı bir araştırma yaptı ve bu araştırmanın neticesinde, gelecekte internet kullanımının cep telefonlarından daha fazla yapılacağını da dile getirdi.

Bu bilgi, dijital ekonomi hacminin hızla artacağını destekler bir nitelik taşıyor. Bu kavram aslında akıllara ilk olarak e-ticaret sektörünü getiriyor. Aslında e-ticaret tek başına dijital ekonomi hacminde belirleyici olabiliyor. Örneğin ABD’de e-ticaret toplam perakende satışları içerisinde % 7’nin de üzerinde. Türkiye’de ise 9 milyar doları gördü. Elbette dijital ekonomi sadece e-ticaret rakamlarını kapsamıyor. Aynı zamanda en çok tercih edilen reklam platformlarından biri haline gelen internet reklam sektörünü de değiştirdi. Tüm bu rakamlar bir ülke ekonomisinde oldukça belirleyici ve ekonomiye yön veren rakamlar olabiliyor.

Peki, dijital ekonomi nedir sorusunu, dijital ekonomiyi asıl bir gelecek bekliyor sorusu ile birlikte değerlendirmeliyiz. Yakında sanayi ekonomisinden ayrı olarak değerlendirilmesi mümkün olur mu? Tüm bu soruların yanıt bulması için beklemek gerekiyor. Fakat dijital ekonominin yıllar içerisindeki yükseliş eğilimi dikkate alındığında, çok uzun süre beklemeden soruların yanıt bulacağını anlamak zor olmuyor.

Yaşadığımız Dördüncü Devrim

Buhar ve kömürden sonra petrolünde hayatımıza girmesiyle daha da büyüdük ve geliştik. Ancak petrol ve fosil yakıtlar gittikçe tükenmekte ve bu da ekolojiyi kötü etkilemekte. Bu enerjilerden üretilen teknoloji de artık geçmişe karıştı ve üçüncü sanayi devrimi ile internet yaygınlaştı, yenilenebilir enerji kaynakları bir adım öne geçti. Son zamanlar da ise yeni bir devrim ortaya çıktı. Ortaya çıkan dördüncü sanayi devrimi ile dijitalleşme sayesinde makineler birbiriyle kolayca iletişim halinde olacak ve verimlilik git gide artacak.

Şuan da insanoğlu internet üzerinde sadece bir tık ile işlerini hallederken, hayatımızın içinde olan alışkanlıklarımız da teknoloji ile değişmekte. Dijital çağın başladığını söylemiştik. Şirketlerin ve büyük firmaların bu dijital değişimlere uyum sağlamaları gerekiyor. Bunun için iyi bir teknoloji alt yapısı ve bilgilenme sağlanması gerekiyor. Yine bunun sağlanması gerektiğini elimizdeki verilere bakarak doğrulayabiliriz. Araştırmalar şunu gösteriyor, dijital teknoloji de ilerleme ve yenileşmeye sağlandığı taktir de ülke çapında verimlilik ve yükselme görülmekte. Bununla birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını da görülüyor.

Dijitalleşme ve Ekonomi

Teknoloji çağında olmamızın getirdiği yeniliklerle insanların rahata kavuştuğu ve ileri gittiğini hiç kuşkusuz söyleyebiliriz. Arık insan gücü yerine teknolojinin gücü ön planda ve bu ilerleme ile fabrikalar, şirketler, ülkeler de ekonomik olarak büyük kar yapacağı araştırmaların sonucu göstermekte. Ülkelerin ilerlemesi için ve bu sonuca ulaşmak için daha çok dijitalleşme akımı ön planda tutulmalı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda dijitalleşme sonucu Türkiye ekonomisi daha çok büyüyeceğini gösteriyor. Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. Elimizdeki verilere göre, Dünya Ekonomik Forumu 2014- 15 Küresel Rekabetçilik Raporu’nda ülkemiz tam 144 ülke içinde 45. sırada yer almaktadır.

Teknoloji konusunu daha iyi incelediğimizde son yıllarda birçok bölümde ve alanda kendini geliştirdi ve birçok değişim sağlandı. Günlük hayatımıza baktığımızda ise teknolojinin dokunduğumuz her yerde bulunduğunu görmekteyiz. Bu yüzden de şirketler bunun üzerinde daha çok düşünmekte ve teknolojinin sağladığı her imkanı uygulamaya çalışmakta. Teknolojinin sağladığı dijitalleşme ile de şirketler için verimlilik ve rekabet sağlıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir