Feminist Ekonomi Nedir?

Feminist Ekonomi Nedir?

 

Feminist ekonomi nedir ve ekonomik hayata etkileri nelerdir ?  konularını ayrıntılı bir biçimde anlatan makalemizi sizlere sunuyoruz.İyi okumalar dileriz.

Feminizm ;Kadının toplumsal ve siyasal tüm haklar bakımından erkeklerle eşit olduğunu savunan ve bu eşitliği gerçekleştirmek için de sıkı bir çalışma yürüten akımdır. Feminist ekonomi ise, feminizm akımının ekonomiye yansımasıdır. Yani feminist ekonomi, kadını iktisadi yaşamın dışında bırakmaya çalışan tüm olgulara savaş açan, kadının ekonomik hayatta da erkeklerle eşit olduğunu savunan akımdır. Feminist ekonomiyi savunanlar, kadın ve erkeğin her alanda tüm haklar bakımından eşit olduğunu savunur. Kadının, iktisadi yaşamdan dışlanmasına, şiddetle karşı çıkar.

 

Feminist ekonomi Ortaya atıldığı günden beri, diğer bilim dallarıyla da fikir alışverişi yaparak, etki alanını konu bakımından sürekli genişletmiştir. 1980 yıllarında, feminist ekonomistler, ekonomik ve toplumsal eşitlik için, önemli bir savunma fikri ortaya atmışlardır. Bu savunma anlayışı, ekonomik anlayışın toplumsal sorunlar karşısında yetersiz kaldığı yönündeydi. Ekonominin tam anlamıyla düzenli bir şekilde işleyebilmesi için, hiçbir ırk ve sınıf ayrımı gözetmeden, insanlar arasında toplumsal farkları her açıdan kaldırarak tam bir eşitlik sağlanması gerektiği savunulmuştur.

     Feminist iktisatçılar ve iktisadi faaliyetler

Feminist  iktisatçılar, ekonominin kapsamını genişleterek, iktisadi faaliyetlere büyük katkı sağlamıştır. Bu sayede ekonominin, sadece piyasa baz alınarak parasal bir takastan daha geniş bir faaliyetler bütünü olduğu anlaşılmıştır. Çocuk ve yaşlı bakımından tarımsal faaliyetlere, ev ve temizlik işlerinden üretime kadar tüm faaliyetler, ekonomi kapsamına dahil edilmiştir. Bahsedilen faaliyetler, ekonomi teorisinin dışında bırakılmış olsa da, aslında ekonominin temelini oluşturan faaliyetlerdir.

Kadınların, ev işlerinden üretim faaliyetlerine kadar her alanda ekonomiye katkısı olmasına rağmen, kadınlar ekonomik olayların dışında bırakılmaktadır. Ekonomi, sadece parasal faaliyetleri göz önüne alarak, üretim  ve emek gibi kavramları konu dışında bırakmaktadır. Bunun sonucunda da, ekonomide kadınların katkısı anlaşılmamakta, daha çok erkekler ön planda tutulmaktadır.

İşte feminist ekonomi, bu duruma karşı çıkarak, ekonomik faaliyetlerin daha geniş kapsamlı olduğunu, üretimden pazarlama aşamasına kadar parasal her açıdan ele alınması gerektiğini, doğal olarak kadınların da erkekler kadar ekonomik faaliyetlerin içinde olduğu savunulmuştur.

Feminist ekonomi, kadının gerek ev işlerinde, gerekse çalışma hayatının bir parçası olarak ekonomik hayata önemli katkıları olduğu temeline oturtulan bir görüştür. Kadının harcadığı emeğin parasal olarak değersizleştirilmesi, ekonomide eşitsizliğe sebep olmaktadır. Oysa ki, günlük hayatta kadınlar tarafından gerçekleştirilen birçok iş, ekonomiye büyük katkılar sağlamaktadır.

Kısaca feminist ekonomi, ekonomiyi cinsiyet ayrımından arındırmak için geliştirilen önemli bir savunma akımıdır. Üstelik, her alanda eşitliği savunduğu için, başta ekonomi olmak üzere her alanda topluma önemli katkıları vardır. Feminist ekonomi, içeriğini ve etki alanını her geçen gün genişletmekte, toplumu olumlu yönde etkileyen akımlardan birisi olmaya devam edecek gibi gözükmektedir. Günümüz modern yaşamında bu olgu, daha da kuvvetlenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir