Tüsiad adını değiştirdi

Tüsiad adını değiştirdi

İşsizlik Oranı nedir? İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? Sorularına yanıt vermek amacıyla yazımızı kaleme aldık. Türkiye Ekonomisi için hesaplanan işsizlik oranlarının güvenilir olup olmadığı sorusuna da yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye’nin genç nüfus işsizlik oranı neden düşük? Paylaşımımızda ortaya konulacak.

İşsizlik Oranı Nedir?

İşsizlik oranı nedir? Sorusunun cevabı özetle, çalışma imkânı olup işsiz olan kesimle çalışanlar arasındaki orantıdır. Ekonomi verilerinde işsiz nedir? Sorusuna cevap verilirken, genelde 15 yaşını tamamlamış potansiyel işgücü bulunan ve çalışmayanlar kastedilir. Bu kesim,15 gün içinde iş arayanlar, 15 gün içinde çalışma imkânı olanlar ve çalışma imkânı olduğu halde uzun süredir iş bulamayanlar yâda çalışma şartlarının olumsuzluğundan dolayı istediği işi bulamayanlardan oluşur. İşsizlik oranı hesaplanırken sürekli değişim gösteren bu veriler dikkate alınır. Nüfusun artması ile doğru orantılı ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak işsizlik oranı haftalık, aylık ve yıllık olarak değişmektedir. İşsizlik oranı nedir? İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? Sorularınıza yanıt verirken bizler de örneklerimizi bu yönde ortaya koymaya çalışacağız.

İşsizlik oranı nedir? Dediğimizde hesaba katılan temel kıstas, çalışabilecek olup çalışmayanların toplam aktif olarak çalışan işgücüne olan oranıdır. İşgücü, artan genç nüfusa bağlı olarak Türkiye’de sürekli yükselmektedir. Bu nedenle Türkiye ekonomisi için elde edilen işsizlik oranları her zaman sağlıklı olmayabiliyor.

İşsizlik Oranı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? İşsizlik oranı hesaplanırken toplam çalışanlar ve işsiz durumda olup çalışma potansiyeli olan ülke vatandaşları dikkate alınır. Örnek verecek olursak, Türkiye için 28 Milyon toplam çalışan olduğunu ve bunlardan 4,6 Milyon kadarının 15 yaş üstü iş arayan ve 15 gün içinde çalışmaya hazır olan işsiz olduğunu varsayalım. Buna göre Türkiye için işsizlik oranı an itibariyle:

(4,6/28)x100

Formülüyleolarak elde edilir. İşsizlik oranı hesaplanırken,  iş aramayanlar, çalışma imkânı olmayan özürlüler, emekliler, öğrenciler, ev hanımları gibi çoğu kesim çalışma potansiyeline sahip işsizler kategorisinde değerlendirilmezler.

Türkiye’nin Genç Nüfus İşsizlik Oranı Neden Düşük?

Türkiye’nin genç nüfus işsizlik oranı neden düşük? Diye sorulan sorulara yanıt vereceğimizi söylemiştik.
Bu sorunun arka planında işsizlik verilerinin hesaplanmasında kullanılan istatistikî verilerin sağlıklı olmadığı gerçeğinden habersiz olmak yatar. Aslında işsizlik oranı genç nüfus olarak hesaplandığında iş arayan kesimin resmi kayıtlara girmeyen kısmı görmezden gelinir. Çoğu genç kesim okumakta, işsiz olanların bir kısmı 15 yaşını geçmiş olmasına rağmen ailesinin desteğiyle geçimlerini sağlamaktadır. Hesaba katılmayan bu kısım, aslında potansiyel olarak çalışabilecek ülke vatandaşlarıdır. Bu yüzden İşsizlik oranı nedir? İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? Sorularına yanıt verirken işsizlik verilerinde genç nüfus işsizlik oranları düşük çıkmakta olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu veriler ülke ekonomisinin göstergesi açısından mevcut hükümetler tarafından, göz ardı edilen ve iyi bir ekonomik portre çizmek açısından başvurulan bir hiledir.

Türkiye için temel işsizlik oranı resmi kayıtlarda iş arayanlar dikkate alınarak hesaplandığından düşük ve yanıltıcı olmaktadır. İşsizlik oranı nedir? İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? sorularına yanıt verirken bu gerçeği de hatırlatmadan geçmemek lazımdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir