Reel ekonomi nedir

Reel ekonomi nedir

Reel ekonomi nedir Sorularının yanıtı daha çok üretime yönelik mal ve hizmetlerin bütününe verilen isim şeklindedir. Bunlar tarım, madencilik, imalat, turizm, inşaat gibi ekonomiye katkı yapan üretim dallarından oluşur. Reel kelimesi, İngilizce kökeniyle dilimize girmiş ve “gerçek” manasında kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla “Reel Piyasa”, “Gerçek Piyasa” olarak düşünülebilir.  Reel piyasa denilince akla reel olmayan piyasalar da gelmektedir Aynı şekilde reel olmayan ekonomi nedir? Sorusu akla geliyor. Yanıt olarak da üretimle alakası olmayan daha çok veri ve birimlerle alakalı borsa, hisse, döviz piyasası gibi endekslerinin oluşturduğu ekonomidir cevabını verebiliyoruz.

Reel ekonomi bir ülkenin direk üretimine yönelik katkı sağlayan çarkıdır. Ekonomide üretimin gücü ülkenin büyümesi, parasının değerlenmesi, uluslararası boyutta rekabet potansiyelini arttırmaktadır. Ülkenin gayri safi milli hasılasına etki edecek ve ekonomik büyüme oranlarını yükseltecek ve işsizliği azaltacak iç piyasa gücü reel ekonomi nedir? Sorularının en kestirme yanıtıdır. Ekonomi reel piyasada ihtiyaçları ekonomik olarak karşılayacak ve ithalattan yüksek gelirler elde edebilecek boyutlara ulaştığında bir ülke için en büyük değerdir. Gayri safi milli hasılanın yükselmesi, ülkedeki refah seviyesinin artması reel ekonomi gücüne bağlıdır. Ülkeler tüketimlerini azaltıp üretimlerini arttırmak yönündeki beceri ve gayretleriyle zenginleşirler. Bu bakımdan reel ekonomi nedir? Denildiğinde ülkenin büyüme endeksine ve zenginliğine katkı yapacak hemen hemen tüm maddi kazanımlardır desek yeridir. Reel ekonomi denilince akla reel piyasalar gelmektedir? Peki, reel piyasalar nedir?

Reel Piyasalar Nedir?

Reel piyasalar reel ekonomik verilerin oluşturduğu piyasalardır. Reel piyasa şartlarında vatandaşın alım gücü, ham madde ihtiyacının ucuz karşılanması, ithalat gelirlerinin kayda değer olması beklenir ve hedeflenir. Esnaflar, tüccarlar, iş adamları ve hatta vatandaşlar ekonomisini reel piyasa şartlarına göre belirler. Reel piyasa şartlarını uyum sağlayan ve gelir gider dengesini iyi ayarlayan toplum bireyleri geçim sıkıntısı çekmez. Benzer şekilde karlılığı amaçlayan tüm ticari oluşumlar reel piyasaya göre kendini ayarlar. Reel piyasalar nedir? Sorusuna reel ekonomik verilerin oluşturduğu piyasadır şeklinde yanıt verebiliriz.

Kapitalist Beklentiler Açısından Reel Piyasalar

Ülkemizde kapitalist beklenti ve endişelerle reel piyasalara müdahaleler olmaktadır. Tamamen faydalılık ve piyasa ihtiyaçlarını gidermek amacına yönelik kurulmuş oluşumlar tarihte kaldı artık. Piyasa şartlarında herkes karlılığına bakmaktadır. Kısa süre içerisinde zamlanma ihtimali olan reel piyasa varlıkları kişilerin, şirketlerin ihtiraslarına göre piyasaya sürülmektedir. Özellikle ABD’nin ekonomik beklentileri ve bitmek tükenmez bilmeyen zenginleşme hedefinin kurbanı sadece birleşik devletlerdeki iç piyasadaki şirket, esnaf ve vatandaş değil neredeyse tüm dünyadır. Reel ekonomik piyasalar, her zaman aşırı karlılığı hedefleyen oluşum sahipleri tarafından şekillendirilmektedir. Vatandaşın kendi memleketinde kendi yerli malını ucuza elde edebilmesi çok önemlidir. Gelir gider dengesine bakıldığında bireysel yâda ticari oluşumlar giderlerini azalttığı ölçüde zenginleşip refahı elde edebilirler. Reel piyasalara müdahale eden sermaye sahipleri maddi sıkıntı yaşayan ülke vatandaşlarını gayri meşru beklentilere iterler. Kumar, hırsızlık, yan kesicilik, yağma, rüşvet gibi olayların artması reel ekonomik varlıkların pahalanması neticesinde geçinemeyen ülke vatandaşlarının piyasanın çarkları altında ezilmesinin en doğal neticesidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir